Българинът търпи..

Българинът търпи, търпи и изведнъж като му кипне, заминава в Англия да бере ягоди., търпи и изведнъж като му кипне, заминава в Англия да бере ягоди.

Facebook коментар
qgodi anglia